نۆبە گرتنەوەی ئانلایننۆبە گرتنەوەی ئانلایننۆبە گرتنەوەی ئانلاینزانیاریی زیاترزانیاریی زیاترزانیاریی زیاتر
چاوەدێری ئەنجومەنی ڕژيۆنال ئانستزی و ئازاری ئێران
چاوەدێری ئەنجومەنی ڕژيۆنال ئانستزی و ئازاری ئێران
چاوەدێری ئەنجومەنی ڕژيۆنال ئانستزی و ئازاری ئێران
چاوەدێری ئەنجومەنی ڕژيۆنال ئانستزی و ئازاری ئێران
دوکتۆر عەلی نوقرەکار فوق‌تەخەسوسی ئازار
دوکتۆر عەلی نوقرەکار فوق‌تەخەسوسی ئازار
دوکتۆر عەلی نوقرەکار فوق‌تەخەسوسی ئازار
زانیاریی زیاتر
بۆرد تخصصی ئانستزيۆلۆژی و پاراستنە تایبەتییەکان و ئازار
بۆرد تخصصی ئانستزيۆلۆژی و پاراستنە تایبەتییەکان و ئازار
بۆرد تخصصی ئانستزيۆلۆژی و پاراستنە تایبەتییەکان و ئازار

دوکتۆر عەلی نوقرەکار

زمالە (فلۆشیپ)ی سووبێر‌تەخەسوسی ئازار لە زانستگای علوومی پزیشکی ئێران

بۆرد تەخەسوسی ئانستزيۆلۆجی و پاراستنە تایبەتییەکان لە زانستگای علوومی پزیشکی تاران

چاوەدێری ئەنجومەنی ڕجيۆنال ئانستزی و ئازاری ئێران

بەرپرسی گۆڤاری زانستی ـ لێکۆڵینەوەی بێھۆشی و ئازارەکانی سەر بە ئەنجومەنی ڕجيۆنال ئانستزی و ئازاری ئێران

ئەندامی گرووپی سووبێر‌تەخەسوسی دوکتۆرانی ئازاری “شەفا”

 سووبێر‌تەخەسوسی نەشتەرگەریی لەیزەری فوقرات، دیسکی کەمەر، پی ئاڕ پیی ئەژنۆ (PRP)،  دەرمانی ئێشی ئەژنۆ، لەیزەری پشت‌ئێشە.

فیلم های آموزشی

وەرزش بۆ نەخۆشان

سیندرۆمی باندی ئیلیوتیبیال چۆن دەرمان دەکرێ؟

وەرزش و دەرمانی سیندرۆمی باندی ئیلیوتیبیال

X